Strona Glówna UP
Debata Edukacyjna
redakcja

Rada Redakcyjna

dr hab. Barbara Kędzierska prof. UP - redaktor naczelny
dr hab. Joanna M. Łukasik - sekretarz
dr Danuta Topa - sekretarz
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, dr hab. Zofia Szarota prof. UP, dr hab. Andrzej Ryk prof. UP, dr hab. Ireneusz Kawecki prof. UP,
dr hab. Jiří Prokop, prof. dr hab. Johann Magenheim, dr hab. Miroslav Gejdoš 

Redaktorzy tematyczni

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, APS- pedagogika rynku pracy
Prof. dr hab. Johann Magenheim, Uniwersytet w Paderborn - technologia kształcenia
Dr hab. Zofia Szarota prof. UP - pedagogika społeczna i andragogika
Dr hab. Andrzej Ryk prof. UP - teoria wychowania i pedagogika ogólna
Dr hab. Ireneusz Kawecki prof. UP - pedagogika ogólna i metodologia badań
Dr hab. Miroslav Gejdoš, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku - pedagogika ogólna i teoria wychowania
Dr hab. Helena Wrona - Polańska, prof. UP - edukacja zdrowotna
Dr hab. Jiří Prokop, Uniwersytet Karola w Pradze - pedagogika porównawcza

 

Lista recenzentów

Prof. dr hab. Janusz Mastalski, UJP2
Prof. dr hab. Mirosław Szymański, APS
Dr hab. Małgorzata Duda prof. UJP2

 

Redaktorzy językowi

Dr Anna Ślósarz (język polski)
Dr Anna Ścibor - Gajewska (język angielski)

 

Redaktor statystyczny

Dr Sławomir Trusz