Strona Glówna UP
Debata Edukacyjna
wydane numery

Dotychczas wydano 5 numerów:

nr 1/2005
nr 2/2009
nr 3/2010
nr 4/2011
nr 5/2012