Strona Glówna UP
Debata Edukacyjna
home

Czasopismo wpisuje się we współczesny nurt pedagogicznego myślenia. Tematyka każdego numeru oscyluje wokół najbardziej aktualnych nurtów, tendencji, kwestii dyskusyjnych wyłaniających się z bieżących problemów edukacyjnych. W czasopiśmie znajdują się zarówno artykuły o charakterze teoretycznym jak i badawczym oraz informacje o konferencjach naukowych i recenzje publikacji naukowych.

 

"Debata Edukacyjna", rocznik, wersja pierwotna drukowana, ISNN 1895-2763